Map o dafodieithoedd Cymru

Rhowch faner las ar y map, eich enw ac o lle chi’n dod, yna rhowch eich geiriau am y canlynol yn y blwch:

OUT, ROAD, SWEETS, WITH HIM, LOOK AT THAT/HIM.

(I neud hyn cliciwch ar ‘View Larger Map’ sydd o dan y map isod, ar y chwith. Yna, yn y ffenest newydd a fydd yn agor, dylasech weld ‘Edit’ ar ben y ddalen ar y chwith. Pwyswch hwn. SYLWCH! Bydd angen cyfrif Google arnoch i allu gwneud hyn!)

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

 1. Dywedodd Richard Nosworthy :

  Ffili rhoi placemarker ar y map – beth dwi i fod i wneud?

  • Dywedodd arlafar :

   Helo, bydd angen cyfrif google arnot i allu olygu’r map. Wedi cael cyfrif google gwna hyn: clicia ar ‘View Larger Map’ sydd o dan y map ar y blog, yna, yn y ffenest newydd a fydd yn agor, cicia ‘Edit’ sydd ar ben y ddalen ar y chwith. Heb gyfrif google byddid di ddim yn gallu gweld ‘Edit.’

 2. Dywedodd Dienw :

  Methu rhoi placemarker ar y map – beth dwi i fod i wneud?

  • Dywedodd arlafar :

   Helo, bydd angen cyfrif google arnot i allu olygu’r map. Wedi cael cyfrif google gwna hyn: clicia ar ‘View Larger Map’ sydd o dan y map ar y blog, yna, yn y ffenest newydd a fydd yn agor, cicia ‘Edit’ sydd ar ben y ddalen ar y chwith. Heb gyfrif google byddid di ddim yn gallu gweld ‘Edit.’

 3. Dywedodd Aled Wyn :

  Dwi wedi rhoi un o Sir Gâr / Sir Benfro oherwydd ces i magu ar y ffin rhwng y ddau sir.

 4. Dywedodd Carl Morris :

  Angen mwy o Sir Benfro!

 5. Dywedodd Dafydd Tomos :

  A ydi map o dafodieithoedd yn adlewyrchiad cywir o sut mae Cymry Cymraeg yn byw heddi?. Dwi wedi fy magu yn Nghaerdydd a Bangor (ac Aberystwyth am gyfnod). Ond mae’r geiriau tafodiaethol dwi’n ddefnyddio ar lafar yn adlewyrchu iaith fy rhieni ran fwyaf. Mae nhw o Gwm Tawe ond dwi erioed wedi byw yna. Dyw pobl ddim yn byw yn eu milltir sgwâr bellach felly ydi dylanwad magwraeth yn bwysicach na ‘ardal’?

  • Dywedodd arlafar :

   Hwn yn bwynt da iawn. Falle nid map daearyddol o Gymru sydd ei angen? Neu’n hytrach map o Gymru wedi ei rhannu i mewn i dafodieithoedd ac yna tagio’n hunain o fewn talgylch y dafodiaith ni’n siarad er nad ydyn ni, efallai, wedi byw yna erioed.

 6. Hysbysiad: Blogiau sy’n gysylltiedig â S4C | Hacio'r Iaith

 7. Dywedodd Myfanwy Alexander :

  Twll mawr yn y canolbarth, bobl bech!

 8. Dywedodd Rhys :

  un cwestiwn, oes rhaid cael cyfrif google cyn i ti allu neud hyn?
  Baswn i’n dychmygu oes, yn anffodus.

 9. Dywedodd Rhys :

  Mae’n gweithio rwan, ond yn fy mrwdfrydedd i gyfrannu, dw i wedi camsillafu ‘Fferins’ (teipiais ‘Ffeirins’) a ‘fo’ (teipiais ‘go’) Wps. Allwch chi ei olygu o – dw i ddim yn gallu gwneud?

  • Dywedodd arlafar :

   Nai drio’i olygu nawr – doniol, o’n i’n meddwl bod ‘gyda go’ yn ddidddorol, erioed wedi clywed ‘go’ o’r blaen! Diolch am dy help.

 10. Dywedodd Rhys :

  @ Ar lafar

  Agorwch y map ‘Ar Lafar – Tafodieithoedd Cymru’ yn GoogleMaps ac ar y chiwth, bydd opsiwn ‘Collaborate’ uwchben teitl y map. Agorith blwch bach gwyn, ac o dan y pennawd ‘Manage collaborators’, ticiwch y blwch ‘Allow anyone to edit this map’. Dylai pawb allu ei olygu wedyn.

  • Dywedodd arlafar :

   Diolch Rhys, wedi gwneud! A dwi’n gweld dy fod ti wedi gallu addasu’r map – un cwestiwn, oes rhaid cael cyfrif google cyn i ti allu neud hyn?

 11. Dywedodd arlafar :

  Hmm, wrthi’n trio….

 12. Dywedodd Carl Morris :

  Dw i’n methu gwneud e. Does dim teclyn baner – angen troi’r peth ymlaen?

  Syniad da.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s