Archif Misol: Mehefin 2011

Cymraeg pwy sy’ orau?!

Roedd gwahanol dafodieithoedd yn bodoli dros 800 mlynedd yn ôl, fel y nododd Gerallt Gymro yn ei Descriptio Kambriae (Disgrifiad Cymru): “Y mae’n werth sylwi yr haerir bod yr iaith Gymraeg… yn goethach, ac yn fwy canmoladwy yng Ngogledd Cymru … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Tafodieithoedd cyn oes recordio

Ifor ap Glyn, “Sut dafodieithoedd oedd gan bobl Cymry erstalwm? Mae modd cymharu “heddiw” hefo “ddoe”, am fod y recordiadau cyntaf o’n tafodieithoedd yn dyddio nôl i’r 1930au gydag ambell i bwt o gyfnod cynharach. Mae’r rhain yn cofnodi pobl … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 1 Sylw

Tafodiaith Môn

Marged Esli yn adrodd stoi gan T D Roberts am hen gymeriad o Langefni, prif botsiwr yr ardal…

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

‘Wedd hi’n Wer’ – Tafodiaith Sir Benfro

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Tafodiaith Ceredigion

Elen Pencwm yn adrodd stori llythr Mari James yn Nhafodiaith Ceredigion.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Map o dafodieithoedd Cymru

Rhowch faner las ar y map, eich enw ac o lle chi’n dod, yna rhowch eich geiriau am y canlynol yn y blwch: OUT, ROAD, SWEETS, WITH HIM, LOOK AT THAT/HIM. (I neud hyn cliciwch ar ‘View Larger Map’ sydd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 19 Sylw

Lle mae’r ‘ffin’ rhwng y gogledd a’r de?

Beth Thomas o Amgueddfa Werin Sain Ffagan a Ifor ap Glyn yn sgwrsio am leoliad y ‘ffin’ rhwng iaith y de a iaith y gogledd.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

“Iaith hefo byddin”

Ifor ap Glyn, ” ‘Tafodiaith’, mewn ffordd, yw’r iaith safonol. Yn ôl un arbenigwr, dyna’r cwbl yw ‘iaith’ yw tafodiaith hefo byddin. Mae hyn yn batrwm Ewropeaidd. Mae Ffrainc, yr Eidal, Lloegr i gyd wedi gweld dyrchafu tafodiaith un ardal … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Observer’s Paradox

Meddai Ifor ap Glyn, “Un o’r anawsterau mawr wrth drio astudio tafodiaith ydi rhywbeth sy’n cael ei alw’n “observers paradox”. Peth naturiol inni i gyd, wrth siarad hefo rhywun dieithr, yw ceisio gwneud ein hunain yn ddealladwy – wedi’r cyfan, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 1 Sylw

Jaman

Dyw Ifor ddim mor siwr ag y mae Geraint yn y fideo, mai’r syniad o gochni ‘jam’ sydd wedi rhoi’r gair ‘jaman’ i drigolion Caernarfon. Yn hytrach, meddai, “Erstalwm roedd ‘jami’ yn golygu ‘lwcus’: “jammy beggar” ac yn y blaen. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 2 Sylw